Cheile Aiudului – Valisoarei

Cheile Vălișoarei (numite și Cheile Aiudului sau Cheile Poienii) alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespund categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic și geologic), situate în estul Munților Trascău, în partea sudică a Depresiunii Râmetea (altitudine maximă 779 m și cea minimă de 425 m,) în județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Livezile. Rezervația naturală cu o suprafață de 20 ha, și prezintă o importanță complexă (geomorfică și botanică), pe versanții cheilor săpate in calcare mezozoice (jurasice), se întâlnesc o serie de plante rare.

Zonă strict ocrotită include întregul profil transversal al cheii, iar limita vestică urmărind partea superioară a abruptului calcaros(începe în dreptul crucii de pe marginea şoselei) iar limita estică culmile domoale ce urc spre capatul nordic şi sudic al cheilor pană în Vârful Rachiş (779m). Zona tampon se extinde in vest până in Vârful Bogza Vălişoarei (827m), incluzând pajiştile secundare pană în Pârâul Velii spre sud şi pădurile din clasa I de protecţie spre nord. Limita estică se desfaşoară ca o fâşie continuă, cu lăţimi variabile, cuprinse intre 250 m în partea de nord-est şi 400-500 m la est şi sud- est de Vârful Rachiş (779m).

Geologia: Cheile Vălişoarei sunt sculptate de Valea Aiudului in calcare jurasic superioare (portalandiene), care prezintă cea mai accentuată carstificare datorita purităţii si masivităţii lor.

Relieful: Din punct de vedere genetic s-au format printr-un fenomen de captare. Cheile au o lăţime de 25 – 150 m şi o înălţime de 100 – 150 m.
În pereţii cheilor pe ambii versanţi se găsesc peşteri la diferite altitudini (Peştera de la Colţul Diacului, Peştera din Gura Cheii, Peştera Lacului şi Peştera de la Piatra Lungă). Apar frecvent forme carstice superficiale: lapiezuri, bolţi şi arcade.

Clima: Este specifică munţiilor joşi, temp medie anuală este de 7,5º, cea a lunii celei mai reci este de 3,5º, iar a lunii cele mai calde de 17º, iar precipitaţiile sunt de circa 800 mm/an.

Hidrografia: Cheile Vălişoarei sunt străbătute de Pârâul Aiudului, afluent pe dreapta al Mureşului. Debitul său, variat ca volum, determină un curs permanent alimentat din zona carstică a Bedeleului.

Solurile: În cuprinsul rezervaţiei predomină rendzinele, solurile humico-calcice şi roca la zi, iar în împrejurimi se găsesc soluri brune argiloiluviale şi brune luvice.

Vegetaţia: Cheile Vălişoarei se încadrează în etajul pădurilor de gorun. Este semnalată aici vegetaţia caracteristică fisurilor de stânci(Dianthus Spiculifolius, Sesleri Rigidum, Aspenium Suta-Muraria) şi pajiştilor de stîncărie (coada iepurelui, mărgică), pe abrupturile însorite (colilie şi o graminee xerofilă rară). Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de tufişuri de păducel, porumbar, pâlcuri de scoruş şi păduri de ştejar, gorun şi carpen. Pe şaua dintre Vf. Bogza Poienii şi Piatra Bogzei, în expunere nordică apare un făget bine închegat. S-au făcut numeroase plantaţii de pin.

Puncte de interes turistic
În dreapta cheilor, urcând din spre Aiud, se află stânca numită Cetate, unde în secolul al XIII-lea documentele atestă existenţa cetăţii Zedecheu, neidentificată în teren.

Rezervaţia constituie un important obiectiv turistic, aici se mai poate vizita şi ruinele cetăţii medievale de la Colţeşti, biserica mănăstiri din Măgina, muzeul etnografic din Rîmetea şi rezervaţiile naturale Cheile Plaiului de lângă satul Izvoarele, Cheile Siloşului, Vânătările Ponorului, Huda lui Papară, Poarta Zmeilor(Peştera de la Groşi) şi Piatra Secuiului(Colţii Trascăului).

Înălţimile Colţilor Trascăului sunt propice pentru zborul cu parapanta. Ca zonă de decolare este recomandat platoul din extremitatea nordică a masivului aflat la o altitudine de 1050 m. Platoul orientat sud vest este neted iar lungimea zonei de decolare este de aproximativ 100 de m, suficient pentru a permite docolarea. Această zonă este ideală pentru zbor datorită diferenţelor de nivel, zone de aterizare largi, zborul fiind favorabil în zilele însorite. Se mai poate decola şi de la baza stâncii dacă condiţiile de zbor sunt favorabile practicându-se un zbor ascendent.

Alte zone pentru zborul cu parapanta sunt versantul drept al Cheilor Vălişoarei (Dealul Bogza), cu aterizare în interiorul cheilor, sau Colţul Data cu posibilităţi în funcţie de condiţiile meteo.

Pentru mai multe informatii accesati: Cheile Aiudului

Localizare
Rezervația este străbătută de drumul județean (107) ce unește Valea Mureșului (Aiud) de cea a Arieșului (Buru) și se află la o distanță de cca 15 km de Aiud, 15 km de Buru, 35 km de Turda și 65 km de Cluj-Napoca.

  • Harta
  • Trasee
  • Vreme
  • Video

Platoul Bedeleului – Pârâul Muntelui – Piatra Secuiului(Colții Trascăului):
– Marcaj cu bandă: roșie și cruce albastră.
– Timp de mers: 6 – 7 ore.

Piatra Secuiului – Moldovenești – Cornești:
– Marcaj cu bandă: roșie și cruce albastră.
– Timp de mers: 5 – 6 ore.

Cheile Vălișoarei – Poiana Aiudului – Răchiș – Podeni – Piatra Secuiului:
– Marcaj cu bandă: roșie până în Poiana Aiudului. De aici traseul este nemarcat până în apropierea de traseul cu bandă albastră (Piatra Secuiului).
– Timp de mers: 4 ore, 30 min – 5 ore.

Cheile Vălișoarei – Vălișoara – Izvoarele – Cheia Văii Pietrelor – Izvorul Bedeleului – Platoul carstic Bedeleu – Peștera Poarta Zmeilor – Abruptul carstic al Bedeleului – Poiana La Șipote(La Balcon) – Gura Văii Morilor – Sălciua
– Marcaj cu bandă: albastră spre Huda lui Papară (1 ora), Vânatară (2 ore), Cheile Râmețului (6 ore) și cu marcaj cu cruce roșie spre Cascada de Travertin (1 ora), Poarta Zmeilor (3 ore).
– Timp de mers: 7 – 7 ore, 30 min.

Colțești – Cetatea Colțeștilor – Cheia Urdașului – Izvorul Bedeleului – Vânătară
– Marcaj cu bandă: albastră.
– Timp de mers: 3 – 4 ore.

Rimetea – Piatra Secuiului – Valea Gușteagului – Colțești
– Marcaj cu bandă: cruce albastră.
– Timp de mers: 4 – 4 ore, 30 min.

Platoul Bedeleului – Pârâul Muntelui – Piatra Secuiului(Colții Trascăului)
– Marcaj cu bandă: roșie și cruce albastră.
– Timp de mers: 6 – 7 ore.

Piatra Secuiului – Moldoveneşti – Cornești
– Marcaj cu bandă: roșie și cruce albastră.
– Timp de mers: 5 – 6 ore.


ViewWeather.com – World weather forecast | Valisoara